Annulering

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument een natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit:

-------
A. Annuleringsvoorwaarden
-------

het terugtrekken
U hebt het recht om dit contract zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen te annuleren.
De annuleringsperiode is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Timo Dreger, Xaratex, Frenkstraße 64b, 52393 Hürtgenwald, Duitsland, Tel.: 02429-9091560, Fax: 02429 9091561, E-mail: info@xaratex.de) informeren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw communicatie over uw uitoefening van het recht op annulering te verzenden voordat de annuleringsperiode afloopt.

Gevolgen van annulering
Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden moeten) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we een kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.
Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.
U hoeft alleen voor waardeverlies van de goederen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting of vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Algemene informatie
1) Vermijd schade en besmetting van de goederen. Stuur de goederen terug naar ons in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer de originele verpakking heeft, zorg dan voor voldoende bescherming tegen transportschade met geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen niet naar ons terug om goederen te verzamelen.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde leden 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

-------
B. Herroepingsformulier
-------
Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
naar
Timo Dreger
Xaratex
Frenkstrasse 64b
52393 Hürtgenwald
Duitsland
Fax: 02429 9091561
E-mail: info@xaratex.de
Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument (en)
________________________________________________________
Adres van de consument (en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen voor kennisgeving op papier)
_________________________
datum
(*) Verwijderen waar niet van toepassing