Privacybeleid

1) informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk worden geïdentificeerd.

1.2Timo Dreger, Xaratex, Frenkstraße 64b, 52393 Hürtgenwald, Duitsland, Tel.: 02429-9091560, Fax: 02429 9091561, E-Mail: info@xaratex.de. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3Om veiligheidsredenen en om de doorgifte van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de verwerkingsverantwoordelijke) te beschermen, maakt deze website gebruik van SSL-of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan de hand van de tekenreeks "https://" en het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

2) verzamelen van gegevens bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website op een informatieve manier gebruikt, d.w.z. Als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de website te laten zien:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes worden verzonden
 • Bron/referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
 • Browser die wordt gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • IP-adres gebruikt (mogelijk in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er zal geen openbaarmaking of ander gebruik van de gegevens plaatsvinden. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als concrete indicaties duiden op illegaal gebruik.

3) hosting

Hosting door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de service provider Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), met als doel het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Binnen het bereik van bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, op K2P 1L4, Canada, Shopify data processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. of Shopify (USA) Inc. als onderdeel van de verdere verwerking. In het geval van de overdracht van gegevens naar Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify data processing (VS) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de Verenigde Staten zijn gecertificeerd voor het Amerikaanse Privacyschild, dat de naleving van het EU-niveau van gegevensbescherming waarborgt.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify u vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde door Shopify zal alleen plaatsvinden binnen het kader dat hieronder wordt gecommuniceerd.

4) cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden na afloop van de browsersessie verwijderd, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde session cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en u uw browser te herkennen de volgende keer dat u een bezoek (zogenaamde persistent cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser-en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de respectieve cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die wij gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 lit. b AVG hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. een GDPR in het geval van toestemming gegeven of in overeenstemming met Art. f GDPR om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het site bezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en dat u individueel beslissen of u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt van de manier waarop het cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze kunnen worden gevonden voor de respectieve browsers op de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

5) contact opnemen met

Persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van contact met ons op te nemen (bijv. via het formulier of e-mail). De gegevens die in het geval van een contactformulier worden verzameld, zijn te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of om contact op te nemen met en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatige belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met Art. f AVG. Als uw contactiserende gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. b AVG. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn verduidelijkt en dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan.

6) gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. b AVG worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. De verzamelde gegevens kunnen worden gezien vanuit de respectieve invoer formulieren. Een verwijdering van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven bekende adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de gegevens die u verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen en verwijderd na afloop van deze perioden, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is gereserveerd door onze kant.

7) gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1Om uw bestelling te kunnen verwerken, werken wij samen met de volgende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat in opdracht van de levering wordt geleverd in het kader van de contractverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen wij u hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de bekendmaking van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

7.2Om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam evenals uw afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer, uitsluitend met het oog op de levering van goederen Art. 6 sec. 1 verlicht. b AVG aan een door ons geselecteerde verzendpartner.

7.3Gebruik van speciale dienstverleners voor de verwerking en verwerking van orders

-Billbee
De bestelling wordt verwerkt door de dienstverlener "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonsgegevens worden verstrekt in overeenstemming met Art. b AVG doorgegeven aan Billbee uitsluitend voor de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk nodig is voor de verwerking van de bestelling. Details van Billbee's privacy-en privacy policy zijn beschikbaar op Billbee's website onder "billbee.io."

7.4Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

-Amazon pay
Als de betaalmethode "Amazon pay" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (' Amazon payments '), waarnaar wij uw informatie verstrekken tijdens het bestelproces, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met Art. b AVG. Uw gegevens zullen uitsluitend worden doorgegeven voor het doel van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments vindt u op het volgende Internet adres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
-Apple pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Apple pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de "Apple pay"-functie van uw iOS-, watchOS-of macOS-apparaat door een betaalkaart te debiteren die is gestort met "Apple pay". Apple Pay gebruikt beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Als u een betaling wilt vrijgeven, moet u een eerder gedefinieerde code invoeren en deze verifiëren met de functie ' face ID ' of ' Touch ID ' van uw eindapparaat.
Met het oog op de verwerking van betalingen worden uw gegevens die tijdens het bestelproces worden verstrekt, in versleutelde vorm doorgegeven aan Apple, samen met de informatie over uw bestelling. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden overgebracht naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die in Apple Pay is gestort om de betaling uit te voeren. Versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website via welke de aankoop is gedaan, toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple uw apparaataccountnummer en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bron website om het succes van de betaling te bevestigen.
Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met Art. b AVG.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie met succes is voltooid. Anonimisering sluit een persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om "Apple pay" en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Als u Apple Pay gebruikt op uw iPhone of Apple Watch om een aankoop te doen die u via Safari op uw Mac hebt gedaan, communiceren de Mac en het autorisatie apparaat via een gecodeerd kanaal op de Apple-servers. Apple verwerkt of bewaart geen van deze informatie in een formaat dat u identificeert. Je de mogelijkheid om Apple pay op je Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van je iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel ' betalingen op Mac toestaan ' uit.
Meer informatie over Apple pay privacy vind je op het volgende Internet adres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
-Klarna
Als een Klarna-betalingsdienst wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonsgegevens (voor-en achternaam, straat, huis nummer, postcode, stad, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringsmethode) worden doorgegeven aan Klarna met het oog op de identiteits-en kredietcontrole, op voorwaarde dat u hierin in overeenstemming met Art. een GDPR in het kader van het bestelproces. U hier zien naar welke informatiebureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden de adresgegevens onder meer opgenomen, maar niet uitsluitend. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een verzuim om een evenwichtige beslissing te nemen over de instelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke informatie wordt https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna voor betrokkenen in Duitsland.
of voor de betrokkenen in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
Behandeld.
-PayPal
Wanneer u betaalt via PayPal, creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of-indien aangeboden-"aankoop op rekening" of "betaling op afbetaling" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht geschiedt overeenkomstig art. b AVG en alleen voor zover noodzakelijk voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietrapport uit te voeren voor de betaalmethodes creditcard via PayPal, domiciliëring via PayPal of-indien aangeboden-"aankoop op rekening" of "betaling op afbetaling" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. f AVG op basis van het rechtmatige belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit doorgegeven aan kredietinstellingen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling met het oog op de bepaling van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden de adresgegevens onder meer opgenomen, maar niet uitsluitend. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, onder meer over de gebruikte informatiebureaus, verwijzen wij u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
-Shopify-betalingen
We gebruiken de betalingsdienstaanbieder ' Shopify payments ', 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify payments, de betaling zal worden verwerkt via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, waarnaar wij uw informatie verstrekken tijdens het bestelproces, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify Payments gaat u naar: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Hier vindt u informatie over Stripe Payments Europe Ltd.: https://stripe.com/de/privacy
-ONMIDDELLIJK
Indien de betaalmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), waarop wij uw informatie in verband met het bestelproces verstrekken, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met Art. b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens zullen uitsluitend worden doorgegeven voor het doel van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Voor meer informatie over het privacybeleid van SOFORT, u terecht op het volgende Internet adres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) gebruik van evaluatie en Seal graphics

ShopVote graphics

Om onze ShopVote Seal en alle verzamelde en/of geaggregeerde beoordelingen weer te geven, hebben we ShopVote graphics op deze website opgenomen.

Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 p. 1 lit. f AVG. De ShopVote graphics en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 München.

Wanneer de ShopVote-afbeeldingen worden opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlog bestand op, dat bijvoorbeeld Uw IP-adres, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van de oproep (toegangsgegevens) en documenteert het ophalen. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw pagina bezoek automatisch overschreven. Andere persoonlijke gegevens worden niet verzameld of opgeslagen door de ShopVote graphics.

9) online marketing

9.1Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen
Binnen ons online aanbod wordt de zogenoemde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een advertentie klikt die wordt afgespeeld op Facebook, voegt de Facebook-pixel een toevoeging toe aan de URL van onze gekoppelde pagina. Als onze pagina via pixel het delen van gegevens met Facebook toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker ingevoerd door cookie, die door onze gelinkte pagina zelf wordt ingesteld. Deze cookie wordt dan gelezen van Facebook pixel en laat de gegevens worden doorgestuurd naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook aan de ene kant in staat om de bezoekers van ons online aanbod te identificeren als de doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties weer te geven die we alleen weergeven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald door de bezochte websites) die we naar Facebook verzenden (zogenaamde "aangepaste doelgroepen"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we ook ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend lijken. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder evalueren door te begrijpen of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus we geven geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het Facebook-beleid voor gegevens gebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook uit te voeren.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel vindt plaats op basis van ons overheersende rechtmatige belang bij de evaluatie, optimalisering en economische werking van ons online aanbod, evenals onze reclamemaatregelen in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 lit. f AVG.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal overgebracht naar een Facebook-server en daar opgeslagen, wat ook kan resulteren in een overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS. Facebook Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het US-European Privacy Shield Convention, dat de naleving van het EU-niveau van gegevensbescherming waarborgt.
Om bezwaar te maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de presentatie van Facebook-advertenties als geheel, u een opt-out-cookie instellen door op de onderstaande link te klikken, die de tracking van de Facebook-pixel deactiveert:
Facebook-pixels uitschakelen
Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link hierboven klikken.
Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet in overeenstemming met Art. een GDPR. U uw toestemming te allen tijde intrekken met ingang voor de toekomst. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

9.2Conversie tracking van Google Ads gebruiken

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in het kader van Google Ads de Conversion tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de individuele reclamecampagnes zijn met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes. We streven ernaar om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertenties advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij erkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden bijgehouden via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten vinden het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion tracking-cookie te deactiveren via uw Internet browser onder het trefwoord gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de Conversion-tracking statistieken. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 lit. f AVG. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen aan de servers van Google LLC. in de VS.

In het geval van de doorgifte van persoonsgegevens aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor het Amerikaanse-Europese Verdrag inzake gegevensbescherming "privacy Shield", dat de naleving van het niveau van de in de EU geldende gegevensbescherming waarborgt. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende Internet adres: https://www.google.de/policies/privacy/

U advertentie standaard cookies permanent uitschakelen door deze te voorkomen door uw browser software dienovereenkomstig in te stellen, of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website niet mogen worden gebruikt of in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet in overeenstemming met Art. een GDPR. U uw toestemming te allen tijde intrekken met ingang voor de toekomst. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

10) Web Analytics Services

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen, wat ook kan resulteren in een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()", die de anonimisering van het IP-adres verzekert door afkapping en directe persoonlijke verhaalsmogelijkheden uitsluit. De uitbreiding zal uw IP-adres van Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende Staten van de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte vooraf verkorten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC.in de VS en daar ingekort. In dergelijke uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.
Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden binnen het bereik van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U het opslaan van cookies verhinderen door uw browser software dienovereenkomstig in te stellen. We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die de verzameling door Google Analytics in de toekomst verhindert (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Voor meer informatie over Google (Universal) Analytics u terecht op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
In het geval van de doorgifte van persoonsgegevens aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor het Amerikaanse-Europese Verdrag inzake gegevensbescherming "privacy Shield", dat de naleving van het niveau van de in de EU geldende gegevensbescherming waarborgt. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list
Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet in overeenstemming met Art. een GDPR. U uw toestemming te allen tijde intrekken met ingang voor de toekomst. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

11) gereedschap en andere

CookieBot
Deze website maakt gebruik van de Cybot A/S cookie Consent tool, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken ("CookieBot"), die technisch noodzakelijke cookies stelt om uw cookie voorkeuren op te slaan. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verstrekken van een cookie Consent Management service aan websitebezoekers.

12) rechten van de betrokkene

12.1De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (rechten van informatie en interventie) aan de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op inzage overeenkomstig art. 15 AVG: u hebt met name recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons wordt verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de logica en de reikwijdte en de beoogde impact van deze verwerking, en uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties van artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
 • Recht op rectificatie conform art. 16 AVG: u hebt het recht om alle onnauwkeurige gegevens die u betreffen onverwijld te corrigeren en/of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen te vervolledigen;
 • Recht op gegevenswissing in overeenstemming met Art. 17 AVG: u hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens als aan de voorwaarden van Art. 17 sec. 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet, met name wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 AVG: u heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen als gevolg van onjuiste gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens aanvraagt als u uw gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens hebben stopgezet nadat het doel is bereikt. of indien u bezwaar heeft aangetekend om redenen van uw specifieke situatie, totdat duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht om te worden aangemeld overeenkomstig art. 19 AVG: indien u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke heeft gesteld, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn bekendgemaakt, een dergelijke correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking te informeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens onder Art. 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om een doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op intrekking van toestemmingen gegeven op grond van Art. 7 sec. 3 AVG: u hebt het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld verwijderen, mits verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor een niet-geïnformeerde verwerking. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking;
 • Recht op beroep krachtens art. 77 AVG: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

12.2WIDERSPRUCHSRECHT

ALS WE IN het kader van een belangen uw persoonlijke gegevens op onze belangrijkste DISCLAIMER belang, hebt u de lange termijn recht, uit de achtergrond, die zal zijn uit uw speciale situatie, tegen deze werken tegen de toekomst.
MAAK VAN UW DISCLAIMER RECHT GEBRUIK, WE HEBBEN DE WERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. EEN ERVARING BLIJFT MAAR GERESERVEERD ALS WE EEN VERANTWOORDELIJKE BESCHERMING ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN ZAL OVERDOEN, OF ALS DE VERWERKING VAN DE VASTBERADENHEID, ERVARING OF VERDEDIGING VAN RECHTSE ZONDE.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM DIRECT ADVERTEREN TE GEBRUIKEN, HEBT U HET RECHT, OP ELK MOMENT TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR HET GEBRUIK VAN HET BEDRIJF. U DE OPPOSITIE UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

MAKEN VAN UW TEGENOVERGESTELDE RECHT GEBRUIK, HEBBEN WE DE WERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS

13) duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en, indien van toepassing, aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

In het geval van de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. een GDPR, deze gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die op grond van artikel 6, lid 1, zijn gebaseerd op wettelijke of juridische bedrijfs-achtige verplichtingen. b AVG worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de inleiding van het contract en/of dat we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

In het geval van de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR, deze gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 (1) AVG uitoefent, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In het geval van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, lit. f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van verzet uitoefent op grond van artikel 21, lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkings situaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.