BAT

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakt
 3. Tilbagetrækning
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Betingelser for levering og forsendelse
 6. Fastholdelse
 7. Fejlansvar (Garanti))
 8. Indløsning af reklamebevis
 9. lovvalg
 10. Alternativ Tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse Generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "vilkår og betingelser") af Timo Dreger, der handler under "Xaratex" (i det følgende benævnt "sælger"), gælder for alle aftaler om levering af Varer, der er indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt "kunden"), med sælgeren om sælger i sin Online-butik, der vises Varer. Der gøres indsigelse mod medtagelsen af kundens egne vilkår, medmindre andet er aftalt.

1.2 En forbruger som defineret i disse almindelige vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår i en lovlig transaktion til formål, der hovedsagelig ikke kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed. Iværksættervirksomhed i henhold til disse vilkår er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med rets-og handleevne, der handler i udøvelsen af sin kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige virksomhed, når den indgår en juridisk transaktion.

2) indgåelse af kontrakt

2.1 Varebetegnelserne i sælgerens onlinebutik udgør ikke bindende tilbud fra sælgerens side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan indsende tilbuddet via onlineordreformularen, der er integreret i sælgerens onlinebutik. Efter at have anbragt de udvalgte varer i den virtuelle indkøbsvogn og gennemgået den elektroniske bestillingsproces afgiver kunden et retligt bindende tilbud vedrørende varerne i indkøbsvognen ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. Desuden kan kunden også sende tilbuddet til sælgeren pr. e-mail.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for en frist på fem dage. ,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (e-Mail), i det omfang kundens modtagelse af ordrebekræftelse er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale, når han har bestilt.

Hvis der findes flere af ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer først opstår. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har afgivet tilbuddet, og udløber den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet, således at Kunden er ikke længere bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Når du vælger den betalingsmetode "PayPal Hurtig" behandling af betalinger via betalingstjenesten PayPal (Europa) S. à R. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), i henhold til vilkårene i Paypals vilkår for brug, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto – i henhold til de vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden vælger "PayPal ekspres" som betalingsmetode under onlineordreprocessen, udsteder han også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accepten af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen, ved at klikke på den knap, der afslutter ordreprocessen.

2.5 Når du vælger den betalingsmetode, "Amazon Betalinger" behandling af betalinger via betaling service, Amazon Betalinger Europa s. c. a., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon"), i henhold til vilkårene i Amazon Betalinger Europa bruger aftalen, der findes på https://payments.amazon.de/help/201751590. Kunden vælger som en del af den Online bestilling proces "Amazon Betalinger" som betalingsmetode, han til venstre ved at Klikke på knappen færdiggør, for processen samtidig er der en betalingsordre. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accepten af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen, ved at klikke på den knap, der afslutter ordreprocessen.

2.6 Ved indgivelsen af et tilbud via sælgerens onlinebrev lagres aftaleteksten af sælgeren efter kontraktens indgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, e-mail eller brev) efter afsendelsen af ordren. Sælgeren må ikke gøre teksten til kontrakten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgerens onlinebutik, inden han sender sin ordre, lagres ordredataene på sælgerens hjemmeside arkiveres og kan af kunden Gratis få adgang via sin brugerkonto, der er beskyttet af adgangskoden, og som leverer de tilsvarende Login-data.

2.7 Inden Kunden afgiver en bindende ordre via sælgerens onlineordreformular, kan han identificere eventuelle inputfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre detektion af inputfejl kan være gennemsøgerens forstørrelsesfunktion med hjælp fra hvilken skærmen forstørres. Som led i den elektroniske bestillingsproces kan kunden ret gennem de sædvanlige tastatur-og musefunktioner indtil han klikker på den knap, der fuldender ordreprocessen.

2.8 Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelsen af kontrakten.

2.9 Ordrebehandling og-kontakt finder sædvanligvis sted via e-Mail og elektronisk ordrebehandling. Kunden skal sikre, at den e-mail-adresse, Han har givet til ordrebehandling, er korrekt, således at de e-Mails, som sælgeren har sendt, kan modtages på denne adresse. Når der anvendes SPAM-filtre, skal kunden navnlig sikre, at alle tredjeparter, som sælgeren eller denne tredjepart har bestilt til at behandle ordren, har sendt E-Mails kan sendes.

3) fortrydelsesret

3.1 Forbrugerne har generelt ret til fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten følger af sælgerens annulleringspolitik.

4) priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgerens produktbeskrivelse, er de anførte priser de samlede priser, der omfatter den lovbestemte merværdiafgift. I givet fald angives yderligere omkostninger til levering og forsendelse særskilt i den pågældende produktbeskrivelse.

4.2 Betalingsmuligheden / - optionerne vil blive meddelt kunden i sælgerens onlinebutik.

4.3 Hvis der er enighed om forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen umiddelbart efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.4 I tilfælde af betaling ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, betaling er behandlet via betalingstjenesten PayPal (Europa) S. à r. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt" PayPal"), underlagt PayPal betingelser for Brug, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller-hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til de vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal konto, som er tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full Hr. formand!

4.5 Ved valg af betalingsmetoden "øjeblikkelig" betalingsbehandling via udbyderen af betalingstjenester omgående GmbH, Therienhohe 12, 80339 Mynchen (i det følgende "omgående"). For at kunne betale fakturabeløbet via "blød" skal kunden have en online bankkonto, der aktiveres med henblik på deltagelse i "blød", legitimere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruksen til "blød". Betalingstransaktionen efterfølges straks af " blødere“ udført og debiteret kundens bankkonto. Yderligere oplysninger om betalingsmetoden "blød" findes på internettet ved: https://www.klarna.com/sofort jeg henter.

4.6 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betaling service "Shopify Betalinger", Betaling er behandlet via den udbyder af betalingstjenester Shopify International Limited, Victoria Bygninger, 2. sal, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (i det følgende benævnt"Shopify"). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Shoppify, formidles til kunden i sælgerens onlinebutik. Til behandling af betalinger kan Shoppify anvende yderligere betalingstjenester, som kunden i givet fald skal betale for. der gælder særlige betalingsbetingelser, som kunden kan henvises til særskilt. Yderligere oplysninger om "Shoppify-betalinger" fås på Internet via Europa-serveren () https://www.shopify.de/payments tilgængelig.

4.7 Hvis der vælges en betalingsmetode via betalingstjenesten "Klarna", behandles betalingen via Klarna Bank AB (publ), Sveavegen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). Yderligere oplysninger samt vilkår og vilkår for Klarna findes i sælgerens betalingsoplysninger, som kan ses på følgende internetadresse::

https://www.fugitte.de/policies/shipping-policy

5) leveringsbetingelser og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varer finder sted på forsendelsesruten til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Ved behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende.

5.2 Hvis leveringen af varerne ikke sker af grunde, der ligger til grund for kundens ansvar, skal kunden bære de rimelige omkostninger, som sælgeren som følge heraf har pådraget sig. Dette gælder ikke for omkostningerne ved tilbagesendelsen, Hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. Hvis kunden rent faktisk udøver fortrydelsesretten, finder bestemmelsen i sælgerens annulleringspolitik anvendelse på returomkostningerne.

5.3 Selvindsamling er ikke mulig af logistiske årsager.

6) ejendomsforbehold

Hvis sælgeren foretager forskudsbetalinger, beholder han ejendomsretten til de leverede varer indtil den fulde betaling af den skyldige købspris.

7) Fejlansvar (Garanti))

7.1 Hvis genstanden for købet er mangelfuld, finder bestemmelserne i det lovpligtige erstatningsansvar for mangler anvendelse.

7.2 Kunden opfordres til at klage til den, der leverer varen, med åbenbar transportskade og til at underrette sælgeren herom. Hvis kunden ikke retter sig efter dette, har dette ingen indflydelse på hans lovbestemte eller kontraktlige krav på fejl.

8) indløsning af salgsbeviser

8.1 Gavekort, som er udstedt til dig gratis til rådighed af sælgeren i forbindelse med kampagner med en vis gyldighed, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "salgsfremmende kuponer") kan kun indløses i sælgers online Shop, og kun i den angivne periode.

8.2 De enkelte produkter kan udelukkes fra salgsfremstødene, forudsat at salgsbeviset indeholder en tilsvarende begrænsning.

8.3 Salgsdokumenter kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. En efterfølgende aftale er ikke mulig.

8.4 Kun en kampagnebevis kan indløses pr. ordre.

8.5 Varernes værdi skal mindst svare til salgsbeviset. Eventuelle restbeløb refunderes ikke af sælgeren.

8.6 Hvis værdien af kampagnebeviset ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at udligne forskellen.

8.7 Restbeløbet af et kampagnebevis betales hverken kontant eller med renter.

8.8 Kampagnebeviset vil ikke blive refunderet, hvis kunden helt eller delvis returnerer de betalte varer med kampagnebevis inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

8.9 Kampagnebeviset kan overføres. Sælgeren kan med frigørende virkning betale til den pågældende indehaver, som indløser salgsfremmekuponen i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har kendskab til den pågældende ejers manglende ret til ydelser, manglende handleevne eller manglende repræsentation.

9) Lovvalg

Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne, bortset fra loven om internationale køb af løsøregenstande. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, for så vidt den beskyttelse, der gives, ikke trækkes tilbage ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

10) Alternativ Tvistbilæggelse

10.1 EU-Kommissionen leverer på internettet via følgende Link en platform for onlinetvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister i forbindelse med onlinekøbs-eller tjenesteydelsesaftaler, som en forbruger er involveret i.

10.2 Sælgeren er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et voldgiftsudvalg for forbrugere.