Privatliv

1) Oplysninger om den registeransvarliges indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger

1.1 Vi er glade for, at de besøger vores hjemmeside og takker dem for deres interesse. I det følgende informerer vi dig om håndteringen af dine personoplysninger, når vi bruger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle oplysninger, som de personligt kan identificere dem med.

1.2 Dette netsted er ansvarlig for behandling af oplysninger på denne hjemmeside i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).: 02429-9091560, Fax: 02429 9091561, E-Mail: info@xaratex.de. For behandling af personlige dataansvarlige er den fysiske eller juridiske Person, som alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandling af personoplysninger.

1.3 Denne hjemmeside anvender SSL-eller TLS-kryptering af sikkerhedsgrunde og til at beskytte videregivelse af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den registeransvarlige). Du kan genkende en krypteret forbindelse med strengen "https: / /" og låsesymbolet i din netsøgerlinje.

2) dataindsamling ved besøg på vores hjemmeside

Når vi kun bruger vores hjemmeside til informationsformål, dvs.hvis du ikke registrerer eller på anden måde giver os information, indsamler vi kun data, som din netsøger sender til vores Server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som teknisk set er nødvendige for at vise dig hjemmesiden.:

 • Vores besøgte hjemmeside
 • Dato og tidspunkt på adgangstidspunktet
 • Antal data sendt i byte
 • Kilde / reference hvorfra du kom til siden
 • Netsøgning Brugt
 • Det Anvendte Operativsystem
 • IP-adresse anvendt (hvis relevant: i anonym form)

Forarbejdningen foretages i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. GDPR baseret på vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten på vores hjemmeside. En overførsel eller anden anvendelse af dataene finder ikke sted. Vi forbeholder os imidlertid ret til efterfølgende at kontrollere Serverlogfilen, hvis konkrete indikationer peger på ulovlig brug.

3) vært

Vært ved Shopify
Vi bruger shop system af tjenesteudbyderen Shopify International Limited, Victoria Bygninger, 2. sal, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify"), med henblik på hosting og visning af online-butikken på grundlag af behandling på vores vegne. Alle data på vores hjemmeside behandles på Shopifys servere. Inden for rammerne af ovennævnte Shopify-tjenester kan data også behandles i forbindelse med yderligere behandling på vegne af Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, on K2p 1L4, Canada, Shopify Databehandling (USA) Inc., Shoppify Payments (USA) Inc. eller Shopify (USA) Inc. blive overført. I tilfælde af overførsel af data til Shopify Inc. i Canada sikrer Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed et passende databeskyttelsesniveau. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shoppify Payments (USA) Inc. og Sholify (USA) Inc. i USA, for USA og for Europa Data Protection Agreement "Privacy Shield" certified, som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU.
Yderligere oplysninger om Sholifys databeskyttelse findes på følgende hjemmeside: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Yderligere behandling på andre servere end ovennævnte ved Shopify vil kun finde sted inden for de rammer, der er angivet nedenfor.

4) Cookies

For at gøre det attraktivt at besøge vores hjemmeside og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi småkager på forskellige sider. Dette er små tekstfiler som er gemt på din enhed. Nogle af de cookier vi bruger slettes efter slutningen af Søgesesessionen, dvs.efter at have lukket din søger (såkaldte sessionskager). Andre Cookies forbliver på din enhed og aktiverer din søger til næste besøg (såkaldte vedvarende Cookies). Hvis cookier er indstillet, indsamler og behandler de visse brugeroplysninger såsom Netsøgnings-og lokaliseringsdata samt IP-adresseværdier i individuelt omfang. Vedvarende cookier slettes automatisk efter en angivet periode, som kan variere afhængigt af Cookie. Varigheden af den respektive cookie-lagring kan findes i oversigten over Cookie-indstillingerne for din netsøgeren.

I nogle tilfælde tjener cookierne til at forenkle bestillingsprocessen ved at opbevare indstillinger (f.eks. ved at lære indholdet af en virtuel indkøbsvogn udenad for et senere besøg på hjemmesiden). Hvis personoplysninger også behandles af individuelle Cookies, der anvendes af os, finder behandlingen sted i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR enten til gennemførelse af kontrakten,jf. artikel 6, stk. 1 lit. et GDPR i tilfælde af samtykke givet eller i henhold til artikel 6, stk. En belyst. GDPR for at sikre vores legitime interesser i den bedst mulige funktion af hjemmesiden samt en kundevenlig og effektiv udformning af besøget på stedet.

Bemærk venligst at du kan indstille din søger så du bliver informeret om brugen af cookier og beslutte individuelt om deres accept eller accept af Cookies for visse tilfælde eller generelt for at udelukke. Hver netsøger adskiller sig på den måde den håndterer Småkageindstillingerne. Dette beskrives I hjælpe menuen for hver gennemser, hvilket forklarer hvordan du kan ændre dine Cookie-indstillinger. Du vil finde disse for de respektive Søger under følgende link:

Internet-opdagelsesrejsende: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de& hlrm = en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Bemærk venligst, at hvis Cookies ikke accepteres, kan funktionen af vores hjemmeside være begrænset.

5) Kontakt

Når der kontaktes os (f.eks. via kontaktformular eller e-Mail), indsamles personoplysninger. Hvilke data der indsamles i forbindelse med en kontaktformular, kan ses på den pågældende kontaktformular. Disse data lagres og anvendes udelukkende til at besvare Deres anmodning eller til at etablere kontakt og den tilknyttede tekniske Administration. Det juridiske grundlag for behandlingen af disse oplysninger er vores legitime interesse i at: svaret på deres anmodning i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Hvis deres kontakt har til formål at indgå en kontrakt, er det supplerende retsgrundlag for behandlingen artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR. Dine data vil blive slettet efter den endelige behandling af din anmodning. Dette er tilfældet, hvis det af omstændighederne kan udledes, at de pågældende faktiske omstændigheder er endeligt afklaret, og forudsat at der ikke foreligger nogen forpligtelse til at opretholde loven.

6) databehandling ved åbning af en kundekonto og ved behandling af kontrakter

I Henhold Til Artikel 6, Stk. 1 lit. B GDPR vil personoplysninger fortsat blive indsamlet og behandlet, hvis de leverer dem til os med henblik på udførelse af en kontrakt eller ved åbning af en kundekonto. Hvilke data der indsamles, fremgår af de respektive inputformularer. En sletning af din kundekonto er mulig på et hvilket som helst tidspunkt og kan ske ved at sende en meddelelse til den registeransvarliges ovennævnte adresse. Vi lagrer og bruger de data, du har leveret, til Kontraktforvaltning. Efter afslutningen af kontrakten eller sletning af din kundekonto, at dine data vil blive blokeret perioder med hensyn til skatte-og erhvervsret fastholdelse, og efter udløbet af disse perioder er slettet, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke til videre brug af dine data eller en juridisk er tilladt, yderligere data, som blev reserveret til brug af vores hjemmeside.

7) databehandling med henblik på ordrebehandling

7.1 For at behandle Deres ordre samarbejder vi med følgende tjenesteyder (er), som helt eller delvis støtter os i gennemførelsen af indgåede kontrakter. Visse personoplysninger videregives til disse tjenesteydere i overensstemmelse med følgende oplysninger:

De personoplysninger, vi indsamler, vil blive videregivet til det transportfirma, der har fået til opgave at levere inden for rammerne af kontraktbehandlingen, i det omfang dette er nødvendigt for leveringen af varerne. Vi videregiver deres betalingsdata til det bestilte kreditinstitut som led i betalingsbehandlingen, hvis dette er nødvendigt for betalingsbehandlingen. Hvis der anvendes udbydere af betalingstjenester, vil vi informere dem udtrykkeligt nedenfor. Retsgrundlag Videregivelse af oplysninger er artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR.

7.2 For at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder samarbejder vi med eksterne leveringspartnere. Vi giver deres navn og deres leveringsadresse og, hvis det er nødvendigt for leveringen, deres telefonnummer udelukkende med henblik på levering af varer, jf.artikel 6. stk. 1 lit. B GDPR til en af os udvalgt skibspartner.

7.3 Anvendelse af særlige tjenesteydere til ordrebehandling og-håndtering

- Billbee
Ordrebehandling finder sted via tjenesteyderen "Billbee" (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Navn, adresse og i givet fald andre personoplysninger behandles i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR videresendte udelukkende til Billbee med henblik på behandling af onlineordren. Deres oplysninger vil kun blive videregivet, hvis det er nødvendigt for ordrens behandling. Detaljer om Billbee ' s politik for beskyttelse af privatlivets fred og dens politik for beskyttelse af privatlivets fred findes på Billbee ' s hjemmeside, under "billbee.io" kan ses.

7.4 Anvendelse af udbydere af betalingstjenester (betalingstjenester))

- Løn
Når du vælger den betalingsmetode, "Amazon Betaler" behandling af betalinger via betaling service, Amazon Betalinger Europa s. c. a., 38, avenue j.f. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt: "Amazon Payments"), til vi din løbet af bestillingsprocessen, at de oplysninger ud over de oplysninger om din ordre i overensstemmelse med art. 6, Stk. 1 lit. B GDPR. Overførslen af dine data sker udelukkende med henblik på behandling af betalingstjenester med udbyderen af betalingstjenester Betalinger og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål. Du kan finde mere information om Betalingers privatlivspolitik på følgende internetadresse: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Apple Pay
Hvis du vælger den betalingsmetode "Apple Betaler" Apple Distribution International (Apple), hollyhill Industrial Estate, hollyhill, Cork, Irland, behandling af betalinger via "Apple Betaler" - funktionen på din iOS, watchOS, eller macOS-drives terminal ved belastning af en i "Apple Betaler" deponeret betalingskort. Apple Pay bruger sikkerhedselementer indbygget i dit udstyr og programmel til at beskytte dine transaktioner. Til udløsning af en betaling kræves det at indtaste en tidligere specificeret kode og verificere ved hjælp af "Ansigtsidentifikation" eller "Touch ID".
Med henblik på betalingsbehandling vil dine oplysninger, som er afgivet under ordreprocessen, sammen med oplysningerne om din ordre blive videregivet til Apple i krypteret form. Apple krypterer derefter disse data igen med en udviklingsspecifik nøgle, før dataene overføres til udbyderen af betalingstjenester for det betalingskort, der er deponeret i Apple Pay for at udføre betalingen. Krypteringen sikrer, at kun den hjemmeside, gennem hvilken Der er foretaget køb, som betalingsdata kan få adgang til. Når betalingen er foretaget, vil Apple sende dit kontonummer og en transaktionsspecifik dynamisk sikkerhedskode til kildens hjemmeside for at bekræfte din betalingssucces.
Hvis personoplysninger behandles under de beskrevne overførsler, finder behandlingen udelukkende sted med henblik på betalingsbehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR.
Apple opbevarer anonymiserede transaktionsdata, herunder det omtrentlige købsbeløb, omtrentlige dato og tidspunkt, og om transaktionen er gennemført med succes. Anonymiseringen udelukker helt personlige referencer. Apple bruger de anonymiserede data til at forbedre "Apple Pay" og andre Apple produkter og tjenester.
Hvis du bruger Apple Pay på din iPhone eller Apple ur til at afslutte et køb du lavede via Safari på Mac, kommunikerer Mac og autorisationsenheden via en krypteret kanal på Apple-serverne. Apple behandler eller opbevarer ikke nogen af disse oplysninger i et Format, der kan identificere din Person. Du kan deaktivere muligheden for at bruge Apple Pay på din Mac i din iPhones indstillinger. Du Går. gå til "tegnebog & amp; Apple Pay", og slå "Tillad betalinger på Mac"fra.
Du kan finde yderligere oplysninger om Apple Pay privacy på følgende internetadresse: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Klarna
Ved valg af en Klarna-betalingstjeneste behandles betalingen via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Svargen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). For at gøre det muligt at behandle betalingen, deres personoplysninger (navn og efternavn, gade, husnummer, Postnummer, sted, køn, e-Mail-adresse, telefonnummer og IP-adresse) samt oplysninger i forbindelse med ordren (f. eks. fakturabeløb, artikel, Leveringsmåde) med henblik på identitetskontrol og kreditkontrol, der videregives til Klarna, forudsat at de underrettes herom i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. et GDPR i forbindelse med ordreprocessen. Hvilke kreditinstitutter dine data kan videresendes til, kan du se her.:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte Score-værdier). Hvad angår Score-værdier, der indgår i resultatet af kreditvurderingen, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af Pointværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. De oplysninger, der modtages om den statistiske sandsynlighed for misligholdelse, anvendes af Klarna til en afbalanceret beslutning om etablering, gennemførelse eller ophævelse af kontraktforholdet.
Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst ved at sende en besked til den registeransvarlige eller til Klarna. Klarna kan dog stadig have ret til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for kontraktbetalingen.
Deres personoplysninger vil være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og ifølge oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesbestemmelser for ofre, der er baseret i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
eller for berørte personer med hjemsted i Østrig https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandle.
- Paypal
I tilfælde af betaling via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller – hvis de findes - "køb på konto" eller "rate betaling via PayPal, kan vi give dine betalingsoplysninger under betalingen på PayPal (Europe), S. et. r. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), mere. Overførslen sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR og kun i det omfang, det er nødvendigt for betalingsbehandlingen.
PayPal forbeholder sig ret til at betalingsmetoder kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller – hvis de findes - "køb på konto" eller "rate betaling via PayPal, gennemførelse af en kredit information. Med henblik herpå kan deres betalingsoplysninger behandles i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. GDPR på grundlag af PayPals legitime interesse i at fastslå deres solvens videregives til kreditinstitutterne. Resultatet af kreditkontrollen i forhold til de statistiske oplysninger PayPal anvender misligholdelsessandsynlighed med henblik på at træffe beslutning om bestemmelsen af den respektive betalingsmetode. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte Score-værdier). Hvad angår Score-værdier, der indgår i resultatet af kreditvurderingen, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af Pointværdierne omfatter, men er ikke begrænset til, adressedata. Andre for oplysninger om databeskyttelse, herunder de anvendte kreditvurderingsbureauer, henvises til PayPals Privacy Policy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan til enhver tid protestere mod denne behandling af dine data ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan dog stadig have ret til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for den kontraktmæssige behandling af betalinger.
- Indbetaling
Vi bruger udbyderen af betalingstjenester "Sholify Payments", 3. sal, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Hvis du vælger en udbyder af betalingstjenester, så Købmandsbetaling, betalingsmetode, betalingsbehandling via den tekniske tjenesteyder, Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street lavere, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, til vi under ordreprocessen, de oplysninger, der formidles ud over information om Deres ordre (navn ,adresse, kontonummer, bankkode, eventuelt kreditkortnummer, fakturabeløb, valuta-og transaktionsnummer), jf. artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR. Overførslen af dine data sker udelukkende med henblik på betalingsbehandling med Stripe Payments Europe Ltd.og kun i det omfang, det er nødvendigt. Du kan finde mere information om Shoppify-Betalingers privatliv på følgende internetadresse: https://www.shopify.com/legal/privacy Hr. formand!
Retsinformation om Stripe Payments Europe Ltd., du kan finde her: https://stripe.com/de/privacy
- STRAKS
Hvis betalingsmetode "SOFORT" er valgt, betaling er behandlet via den udbyder af betalingstjenester SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt "SOFORT"), som leverer vi dine oplysninger i løbet af bestillingsprocessen, sammen med oplysninger om din ordre i overensstemmelse med Artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR. Sofiort GmbH er en del af Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavegen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Overførslen af dine data er udelukkende med henblik på betalingsbehandling med udbyderen af betalingstjenester straks og kun i det omfang, det er nødvendigt. Du kan finde mere information om SOFIORTS privatlivspolitik på følgende internetadresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz Hr. formand!

8) Anvendelse af grafik til evaluering og testforsegling

Shopvote-Grafik

For at se vores Shopvoteetiket og, hvor det er relevant, indsamlede og/eller aggregerede vurderinger har vi medtaget grafiske fremstillinger på hjemmesiden ShopVote.

Det tjener til at beskytte vores legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 S. 1 tændt. f GDPR. Butiksvote grafik og de annoncerede tjenester er en række synspunkter, modne GmbH, alter Messeplats, 2, 80339 Munich, Tyskland.

Når Shopvote-grafikken kaldes op, gemmer netserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af overførte data og kilden til opkaldet (adgangsdata) og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af dit sidebesøg. Andre personoplysninger indsamles eller lagres ikke af Shopvote grafikken.

9) Onlinemarketing

9.1 Facebook-billedpunkter for at oprette brugerdefinerede målgrupper
Det facebook Facebook Facebook Facebook bruges i vores online-tilbud, der hedder "Facebook" på det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal-Kvare, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Facebook facebook facebook-billedpunkter vil tilføje et tillæg til URL ' en på vores linkede side hvis en bruger klikker på en annonce vi har placeret som vises på Facebook. Hvis vores side tillader at data deles med Facebook via billedpunkter, indtastes denne URL-Parameter i brugerens søger via en Cookie, som vores forbundne side selv sætter. Facebook Facebook Facebook-billedpunkter vil så læse denne Cookie ud og lade dataene blive videresendt til Facebook.
Facebook på Facebook Facebook Facebook er på den ene side i stand til at bestemme besøgende af vores online-tilbud som målgruppe for annoncer (såkaldte "Facebook Ads"). Facebook Facebook-Facebook anvendes derfor kun til de Facebook-reklamer, der er forbundet med Facebook-reklamer, til de Facebook-brugere, der viser interesse for vores onlineudbud, eller de specifikke karakteristika (f. eks. interesser i særlige emner eller produkter, på grundlag af de besøgte Facebook (det såkaldte"brugerdefinerede publikum"). Med Facebook Facebook Facebook-billedpunkter ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-reklamer svarer til brugernes potentielle interesser og ikke har en chikanerende effekt. Facebook-Facebook-reklamer med henblik på evaluering af statistik-og markedsundersøgelser kan således blive mere effektive, og vi kan spore, om brugerne klikker på en Facebook-annonce på vores hjemmeside. blev videresendt (såkaldt"konvertering").
De indsamlede data er anonyme for os, så de giver os ingen konklusioner om brugernes identitet. Facebook Facebook Facebook bruger Facebook-analytikere, en netanalysetjeneste, der leveres af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook bruger Facebook-Analyse, en netanalysetjeneste, der leveres af Facebook Inc., 1600 Amphiteatre Parkvej, Bjergvisning, CA 94043, USA ("Facebook"). https://www.facebook.com/about/privacy/) kan anvendes. Oplysningerne kan anvendes af Facebook og dets partnere til at placere annoncer på og uden for Facebook-aktivering.
Den databehandling, der er forbundet med brugen af Facebook-billedskærmen, finder sted på grund af vores altoverskyggende legitime interesse i evalueringen, optimeringen og den økonomiske drift af vores onlineudbud samt vores reklameforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR.
Den Facebook Facebook Facebook-information, der genereres, vil generelt blive overført til en Facebook-Server og lagret der, den kan også overføres til Facebook Inc-serveren. i USA. Facebook Inc. med hjemsted i USA certificeres det for den amerikanske-europæiske Databeskyttelsesaftale "beskyttelse af privatlivets fred", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU.
Facebook Facebook-Facebook-profilernes detektion og brugen af deres data til præsentationen af Facebook-reklamer generelt kan man ved at klikke på følgende Link: en Opt-Out-Cookie, som Facebook-sporingen er deaktiveret:
Deaktiverer Facebook-Billedpunkter
Denne Opt-Out-Cookie virker kun i denne søgemaskine og kun for dette domæne. Hvis du sletter dine Cookies i denne søger, skal du klikke på ovenstående link igen.
I det omfang det er juridisk nødvendigt, har vi deres tilladelse til at behandle de oplysninger, der er beskrevet ovenfor, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. en GDPR. Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du følge ovennævnte mulighed for at protestere.

9.2 Brug af Google Ads-konverteringssporing

Denne Hjemmeside bruger Online reklame program "Google-Annoncer" og i forbindelse med Google-Annoncer Conversion Tracking, Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi bruger tilbuddet fra Google Ads til at henlede opmærksomheden på vores attraktive tilbud ved hjælp af reklamemateriale (såkaldte Google Adord) på eksterne hjemmesider. Vi kan fastslå, hvor vellykkede de enkelte reklameforanstaltninger er i forhold til oplysningerne i reklamekampagnerne. Vi i den forbindelse ønsker vi at vise dem reklamer, som er af interesse for dem, at gøre vores hjemmeside mere interessant for dem og at opnå en rimelig beregning af reklameudgifterne.

Konverteringssporingskagen sættes når en bruger klikker på en reklame placeret af Google. Cookies er små tekstfiler som opbevares på din enhed. Disse kager mister normalt deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på denne hjemmeside, og Småkagen endnu ikke er udløbet, kan Google og vi spore, at brugeren har klikket på annoncen, og blev videresendt til denne side. Hver Google Annoncekunde får en anden kage. Cookies kan derfor ikke spores via Google Ads-kunders hjemmesider. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringskagen, bruges til at oprette konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunderne lærer det samlede antal brugere, der har klikket på annoncen og er blevet et Med et Konverteringssporingsskilt Siden blev videresendt. De modtager imidlertid ingen oplysninger, hvormed brugerne personligt kan identificeres. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du blokere denne brug ved at deaktivere Google Konverteringssporingskagen via din internetsøger under nøgleordet "brugerindstillinger". De indgår så ikke i Konverteringssporingsstatistikken. Vi placerer Google Ads på grundlag af vores legitime interesse en målrettet reklamesten. Artikel 6, Stk. 1 lit. f GDPR. I forbindelse med brugen af Google Ads kan der også ske en overførsel af personoplysninger til Google LLC ' s servere. i USA.

I tilfælde af overførsel af personoplysninger til Google LLC. baseret i USA er det blevet Google LLC. certificeret i henhold til den amerikanske-europæiske Databeskyttelsesaftale "beskyttelse af privatlivets fred", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan vises her: https://www.privacyshield.gov/list

Du kan finde mere information om Googles privatlivspolitik på følgende internetadresse: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent deaktivere cookies for ad-indstillinger ved at forhindre dem ved at indstille dit Netsøgeprogram i overensstemmelse hermed eller ved at hente og installere det Netsøgersæt der er tilgængeligt under følgende Link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Bemærk venligst, at visse funktioner på denne hjemmeside ikke må bruges eller kun må bruges i begrænset omfang, hvis du har deaktiveret brugen af Cookies.

I det omfang det er juridisk nødvendigt, har vi deres tilladelse til at behandle de oplysninger, der er beskrevet ovenfor, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. en GDPR. Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du følge ovennævnte mulighed for at protestere.

10) netanalyse

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics
Denne Hjemmeside bruger Google (Universal) Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 e5w5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics bruger såkaldte "Cookies", som er tekstfiler der lagres på din Computer og aktiverer en analyse af din brug af hjemmesiden. Oplysningerne fra Cookie om din brug af denne hjemmeside (inklusive den forkortede IP-adresse) sendes normalt til en Google-server i USA. Googles servere og lagret der, i dette tilfælde kan den også sendes til Googles servere. i USA.
Denne hjemmeside anvender udelukkende Google (Universal) - analytikere med udvidelsen "anonym", som sikrer anonymisering af IP-adressen ved at forkorte og udelukker en direkte personlig reference. Som følge af forlængelsen vil deres IP-adresse blive forkortet på forhånd af Google i EU ' s medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i særlige tilfælde vil den fuldstændige IP-adresse blive sendt til en Server af Google LLC.in overført til USA og forkortet der. I disse særlige tilfælde finder denne forarbejdning sted i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR på grundlag af vores legitime interesse i den statistiske analyse af brugeradfærd med henblik på optimering og markedsføring.
På vores vegne vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere deres brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og tilbyde os andre internetrelaterede tjenester. IP-adressen som sendes af din Søger som en del af Google (Universal) Analytics vil ikke blive sammenflettet med andre Google-data.
Du kan forhindre opbevaring af Cookies ved at indstille dit program for Netsøgere tilsvarende. Vi vil dog gerne påpege, at de i dette tilfælde måske ikke er i stand til at udnytte alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af Cookie og relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. Desuden kan du forhindre indsamling af data genereret af cookie og vedrørende din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) til Google og Googles behandling af disse data ved at bruge Hent og install det følgende link tilgængelige netsøger Plugin:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativt til den Browser-Plugin eller i browsere på mobile enheder, bedes du klikke på følgende Link til en Opt-Out-sæt den Cookie, der forhindrer, at indsamling af data fra Google Analytics inden for denne Hjemmeside i fremtiden (denne Opt-Out Cookie virker kun i denne Browser, og kun for dette Domæne. Hvis du sletter dine Cookies i denne søger, skal du klikke på dette Link igen ): Slå Google-Analysatorer Fra
Yderligere oplysninger Om Google (Universal) analyse findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=de& gl = de
I tilfælde af overførsel af personoplysninger til Google LLC. baseret i USA er det blevet Google LLC. certificeret i henhold til den amerikanske-europæiske Databeskyttelsesaftale "beskyttelse af privatlivets fred", som sikrer overholdelse af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Et aktuelt certifikat kan vises her: https://www.privacyshield.gov/list
I det omfang det er juridisk nødvendigt, har vi deres tilladelse til at behandle de oplysninger, der er beskrevet ovenfor, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. en GDPR. Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst med virkning for fremtiden. For at gøre brug af din tilbagekaldelse, skal du følge ovennævnte mulighed for at protestere.

11) værktøj og diverse

CookieBot
Denne hjemmeside bruger Cybot a / s ' cookie-samtykke-værktøj, Havnegade 39, 1058 København, Danmark ("CookieBot"), som sætter teknisk nødvendige Cookies til at gemme dine cookies-præferencer. Denne databehandling finder sted i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR på grundlag af vores berettigede interesse i at tilbyde en Cookie-samtykke-Administration til besøgende på hjemmesiden.

12) den registreredes rettigheder

12.1 Den gældende Databeskyttelseslov giver dem omfattende rettigheder til registrerede (informations-og interventionsrettigheder) over for den registeransvarlige i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger, som vi informerer dem om nedenfor.:

 • Ret til aktindsigt i henhold til artikel 15 i GDPR: de har navnlig ret til oplysninger om deres personoplysninger, som vi behandler, behandlingsformål, kategorier af behandlede personoplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, som deres oplysninger er eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode eller kriterierne for fastlæggelse af oplagringsperioden, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, Indvendinger mod, at behandling, klage til tilsynsmyndigheden,, oprindelsen af dine data, hvis det ikke er blevet indsamlet fra dig af os, eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder Profilering og, hvis relevant, meningsfuld information om logikken og omfanget og den tilsigtede effekt af en sådan behandling, samt din ret til information, som sikkerhed i henhold til Artikel 46 GDPR når viderestilling af dine data i tredjelande;
 • Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR: du har ret til omgående berigtigelse af ukorrekte oplysninger om dig selv og/eller færdiggørelse af dine ufuldstændige oplysninger, som er lagret af os;
 • Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR: de har ret til at anmode om sletning af deres personoplysninger, hvis kravene i artikel 17, stk. 1 GDPR. Denne ret er dog ikke til stede, navnlig hvis behandlingen er nødvendig for at udøve ytrings-og informationsfriheden, for at opfylde en retlig forpligtelse af hensyn til almenvellet eller for at gøre krav gældende, udøve eller forsvare retlige krav;
 • Retten til begrænsning af behandling, der er omhandlet i artikel 18, DSGVO: du har ret til at anmode begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe det omstridte nøjagtigheden af dine oplysninger vil blive kontrolleret, når du afviser en sletning af dine data på grund af forkert data behandling, og i stedet begrænsning af behandlingen af din anmodning om oplysninger, hvis du har brug for dine data til etablering, udnyttelse eller forsvar af fordringer efter vi har ikke længere brug for disse data, når formålet er nået, eller hvis de har protesteret på grund af deres særlige Situation, så længe det endnu ikke er klart, om vores legitime grunde opvejer det.;
 • Ret til information i henhold til artikel 19 DSGVO: du Har lavet den ret til berigtigelse, Sletning eller begrænsning af behandlingen til den person, der har ansvaret, er forpligtet til alle modtagere, som de personlige oplysninger er blevet videregivet, rettelse eller sletning af data eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Det er du. retten til at blive informeret om disse modtagere.
 • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR: de har ret til at modtage deres personoplysninger, som de har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart Format, eller til at anmode om fremsendelse til en anden registeransvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. ;
 • Ret til tilbagekaldelse meddelt samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3 GDPR: de har ret til at tilbagekalde deres samtykke til behandling af oplysninger på et hvilket som helst tidspunkt med virkning for fremtiden. I tilfælde af tilbagekaldelse sletter vi straks de pågældende oplysninger, medmindre yderligere behandling kan baseres på et retsgrundlag for behandling uden samtykke. Tilbagetrækningen af tilladelsen, tilladelsens lovlighed er forarbejdning foretaget, indtil tilbagekaldelsen ikke berøres;
 • Retten til at klage i henhold til Artikel 77 GDPR: hvis du mener, at behandlingen af dine personlige data, der krænker den GDPR, du har ret - uden at dette berører eventuelle andre administrative eller retlige middel - til at klage til en overordnet myndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor din bopæl, din arbejdsplads eller det sted, hvor den påståede overtrædelse.

12.2 Indsigelsesret

HVIS VI BEHANDLER I FORBINDELSE MED EN AFVEJNING AF INTERESSER, DERES PERSONLIGE DATA PÅ GRUND AF VORES OVERORDNEDE LEGITIM INTERESSE, HAR TIL ENHVER TID RET TIL AF GRUNDE, DER VEDRØRER DEN PÅGÆLDENDES SÆRLIGE SITUATION, IMOD DENNE BEHANDLING ER I OVERENSSTEMMELSE MED VIRKNING FOR FREMTIDEN APPEL.
DE KAN GØRE BRUG AF DERES INDSIGELSESRET, VI AFSLUTTER BEHANDLINGEN AF DE BERØRTE DATA. DEN VIDERE BEHANDLING ER DOG FORTSAT FORBEHOLDT, NÅR VI PÅBYDER, AT VI ER VÆRDIGE TIL BESKYTTELSE, KAN PÅVISE ÅRSAGERNE TIL BEHANDLINGEN, AT DETS INTERESSER, RETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER ELLER TIL ETABLERING, UDØVELSE ELLER FORSVAR AF RETSKRAV ANVENDES.

DINE PERSONOPLYSNINGER VIL BLIVE BEHANDLET AF OS MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, DU HAR TIL ENHVER TID RET TIL AT MODSÆTTE DIG, AT ENS PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN REKLAME. DE KAN UDØVE MODSIGELSEN SOM BESKREVET OVENFOR.

DE KAN GØRE BRUG AF DERES INDSIGELSESRET, VI AFSLUTTER BEHANDLINGEN AF DERES DATA TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL.

13) varigheden af opbevaring af personoplysninger

Varigheden af lagring af personoplysninger fastsættes på grundlag af det respektive retsgrundlag, behandlingsformålet og – hvis det er relevant – yderligere på grundlag af den respektive periode for juridisk opbevaring (f.eks. perioder for kommerciel opbevaring og opbevaring af skatter).

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. disse data lagres, indtil den registrerede trækker sit samtykke tilbage.

Der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, som lagres i forbindelse med retlige eller lignende forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. B GDPR slettes disse data rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakten, og/eller at der ikke fortsat er nogen legitim interesse fra vores side i den videre oplagring.

Ved behandling af personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR, disse data lagres, indtil den registrerede har ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som opvejer den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare retlige krav.

Ved behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR, disse data lagres, indtil den registrerede har ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2 GDPR.

Medmindre andet er angivet i de øvrige oplysninger i denne erklæring om særlige behandlingssituationer, slettes de lagrede personoplysninger ellers, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.